Susuzlaştırma (Dekantör) Sistemleri 

Evsel ve Endüstriyel Atık Su Çamur Yoğunlaştırılması ve susuzlaştırılmasında ağrlıklı olarak Santirifüj Dekantör üniteleri kullanılır.

Yüksek devirde dönen tambur içine aktarılan ve polielektrolit ile şartlandırılmış olan çamur, merkez kaç kuvvetinin etkisiyle suyundan ayrılır. Çamur türüne bağlı olarak (% 10-40) katı madde içeriği elde edilir. Katı ve sıvı faz seperasyonu için geliştirilen dekanter santrifüjler diğer katı-sıvı seperasyon yöntemlerine göre oldukça etkili bir performans göstermektedir.

Mobil Pompa Uygulamaları

Vogelsang mobil pompa üniteleri atıksu arıtma tesislerinde havuz ve kanalların temizliğinde, Digester ünitesi temizliğinde, kullanılırlar. Aşırı yağış ve benzeri acil durumlarda, sabit çamur pompalarının bozulması durumlarında bu pompaların yerine kullanılırlar. Çoklu kollektör yapısı ile birden çok noktandan aynı anda emiş yaparlar veya birden çok noktaya pompalayabilirler.

Kendinden emiş özelliği sayesinde 8,5 m derinden kıvamlı dip çamurunu emiş yapabilir, çekvalf gerektirmez.5m3/h’ten 1000m3/h’e kadar kapasite seçenekleri bulunur. Çalışma kapasitesi emiş değinliğine bağlı olarak azalmaz; 1 m derinliktede 8 m derinliktede çalışma debisi aynıdır.Elektrik motorlu, Dizel motorlu , Hidrolik motorlu modelleri bulunur.

Pompa ve hat üstü Parçalayıcı (Rotacut) kombinasyonu ile; katı içeriği yüksek, atıksu ve çamurların transferine uygundur.İnverter sayesinde farklı kıvam ve viskozitede akışkanları aktarabilir.
“Otomatik Pilot” özelliği sayesinde akışkanın kıvamına, yoğunluğuna ve artan emiş değinliğine bağlı olarak pompa hızını otomatik olarak ayarlar sistemin kavitasyona girmesini engeller;

Hat üzeri parçalıyıcılar (RotaCut)
Vogelsang RotaCut

Hat üzeri parçalayıcı ve taş tutucu üniteler, atıksu arıtma tesislerinde pompalarının emiş hatları üzerinde kullanılırlar. Hat üzeri parçalayıcılar pompaları korur, pompaya zarar verebilecek taş, tahta ve metal parçaları gibi yabancı cisimlerin pompa, vana, ve ölçüm cihazlarına ve dekantör gibi ekipmanlara zarar vermesini engeller. Özgül ağırlığı sudan yüksek cisimleri taş tutucu haznesinde toplarken, üstüpü, halat, ince tüy yumakları, dal, kök ,yaprak ve bunun gibi yüzen her türlü lifli malzemeleri parçalar ve elekten geçirir. Yüke duyarlı otomatik yön değiştirme özelliği ile tek darbede parçalanamayan cisimleri kolayca öğütür.

Susuzlaştırma ünitelerinde kuruluk oranının artmasını sağlar. Çürütücüye beslenen organik çamurun yüzey alanının artması sağlar. Bu da çürüme süresini kısaltarak reaktör verimini önemli ölçüde arttırır.

Vogelsang firmasının büyük kapasiteli arıtma tesisleri için geliştirdiği Parçalayıcı ünitelerinde, otomatik temizleme ve boşaltma sistemi (DRS sistemi) bulunur. DRS sistemi operatöre ihtiyaç durdurmaksızın taş tutucu üniteyi temizler. Otomatik temizleme sırasında hat akışını durdurmaz.

Hat ve Kanal tipi öğütücü üniteler
(X-Ripper)

Hat üzerine veya kanala monte edilen çift şaftlı öğütücü üniteler (muncher) atıksu arıtma tesislerinde terfi istasyonlarında, tesisin giriş kademesinde kullanılırlar.

Tahta parçaları, teneke ve plastik kutular kök ve dallar, halat ve üstüpü yumakları gibi yabancı cisimlerin dalgıç pompalara, vana ve mikserlere, ve ölçüm cihazlarına zarar vermesini engeller. Yüke duyarlı otomatik yön değiştirme özelliği ile tek darbede parçalanamayan cisimleri kolayca öğütür.

Hat ve Kanal tipi öğütücü üniteler
Çürütücü-Karıştırıcısı

Çürütücü (Digester) karıştırıcıları

Gaz üretimi bulunan Atıksu arıtma tesislerinde tesislerinde, çürütücü reaktörlere beslenen organik çamur, karıştırıcı vasıtasıyla homojen hale getirilir. Böylece digester içinde yüzeyde katman oluşumu ve çökmeler engellenir. Biokütlenin fermantasyonu hızlandırılmış olur. Silindirik reaktörler, Yumurta formlu reaktörler, çamur havuzları için tank yapısına özgü olarak Dalgıç tip karıştırıcılar, Yandan Saplamalı Karıştırıcılar( side entry), Üstten Saplamalı Karıştırıcılar (top entry), Dikey Tüplü Karıştırıcılar(draft tube) gibi farklı tip ve modelleri mevcuttur.

Bıçaklı vanalar

Atıksu arıtma tesislerinde, çamur hatlarında tercih edilen bıçaklı vana; atıksu içinde üstüpü, halat, ince tüy yumakları gibi lifli malzemenin bulunduğu durumlarda güvenle çalışır.

İhtiyaca göre manuel, pnömatik ve elektrik aktüatörlü modelleri mevuttur. Korozyona dayanımlı olması nedeniyle talep gören bir vana tipidir.

Bıçaklı vanalar
Filtrepres pompaları

Filtrepres Pompaları

Atıksu Arıtma Tesisleri  sedimantasyon havuzları çökelti çamurlarının filtre preslere basılarak susuzlaştırılması işlemlerinde Versamatik havalı pompalar kullanılmaktadır. 8bar ve 16 bar’lık farklı modelleri bulunur.

Kimyasal Transfer ve Dozlama Pompaları

Arıtma tesislerinde kullanılan çeşitli kimyevi maddelerin (asit, kostik, koagülant maddeler, polielektrolitler kireç sütü vs.) depolanması, sirkülasyonu ve dozlanmasında , Versamatic havalı diyafram pompalar kullanılmaktadır.

Havalı pompalar transfer edilen akışkanın kimyasal ve fiziksel özelliklerine göre seçilirler. Gövde malzemesi Dökme demir, Aluminyum, Paslanmaz çelik, Hastelloy C gibi metal alaşımlardan oluşabileceği gibi Polipropilen, Polivinildenflorit (PVDF-Kynar) ve Acetal gibi termoplastik malzemelerden de oluşabilir.
Versamatic havalı pompaların 1200’ün üzerinde farklı modeli bulunur.

Kimyasal transfer ve dozlama pompaları