Politikalarımız

Çevre Politikaları türkçe Belgesi Çevre Politikaları ingilizce Belgesi

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Akal olarak tüm faaliyetlerimizde ulusal ve uluslararası yasal gerekliliklere tam uyum sağlar; sürekli iyileştirme araçları ve uygun teknolojilerin kullanımıyla ürün ve
hizmetlerimizi sunarız.

Sürdürülebilir çevre anlayışımız ile gelecek kuşaklara temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakılmasını amaçlarız.

 • Çevre ile ilgili yayınları izleyerek, mevcut kanun ve yönetmeliklere uyar.
 • İklim değişikliğine karşı duyarlı, temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması için çalışır.
 • Çevre kirliliğini, çevre yönetim sistemiyle birlikte, kirliliğin kaynağında önlenmesi prensibi sayesinde en aza indirerek kontrol altında tutar.
 • Bulunduğumuz çevrenin bizlere emanet olduğu bilinciyle; doğal kaynak kullanımını azaltmak, kirlenmeyi önlemek, atıkları uygun şekilde yok etmek, verimli enerji kullanımını destekler.
 • Çevre etkinliklerini, diğer politika unsurlarına destek olacak şekilde yönlendirir.
 • Çalışanlarımızın, paydaşlarımızın ve toplumun çevre bilincinin artırılması,
  amacıyla bütünleşik yönetim sistemlerini etkin şekilde uygulayarak, kaynaklarını ve imkanlarını harekete geçirmeyi taahhüt eder.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Tüm faaliyet alanlarımızda “sürdürülebilir değer yaratan büyüme” kurumsal değerlerimiz ve stratejik yönümüz doğrultusunda;

 1. AKAL olarak kendi sektöründe hızlı, kaliteli ve teknolojiyi yakından takip eden yenilikçi bir hizmet anlayışı ile sürekli gelişmeyi sağlamak,
 2. Üretimin dört temel taşı olan insan, makine, malzeme ve metotu en verimli şekilde kullanmayı, değişimleri takip etmeyi, sürekli iyileştirmeler yapmayı, risk ve fırsatları öngörerek işlerimizi planlamayı,
 3. Kalite, çevre, iş sağlığı ve iş güvenliği, enerji konularını birlikte değerlendirerek oluşturduğumuz sürdürülebilir yönetim modeli ile sektörümüzün örnek işletmesi olmak için çalışmayı,
 4. Müşterilerimizin beklenti ve gereksinimlerini iyi analiz etmek, bu beklenti ve gereksinimlere en etkin ve yaratıcı çözümleri, uygun maliyetle, zamanında ve hızlı gerçekleştirip müşteri memnuniyetini ve güvenini sağlamak,
 5. Gelişen ve güncel teknolojileri kullanmak ve sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek ürün kalitesini sürekli yükseltmek ve müşteri beklentilerini aşan bir üretim gerçekleştirmek
 6. Ulusal ve uluslararası yükümlülüğümüz olan tüm yasal ve diğer gerekliliklere uygunluğu sağlamayı,
 7. Tüm çalışanlarımızın gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla sürekli gelişimini sağlamak ve kendi birimleri ve kuruluş amaçlarına ulaşmayı sağlamak,
 8. Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,
 9. Satış sonrası hizmetlerimizde müşteri memnuniyetini sürekli olarak ölçmeyi, ihtiyaç ve beklentilerini bilmeyi ve müşteri taleplerini açık, şeffaf ve hızlı birşekilde çözmeyi,
 10. İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı ve iş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı, Taahhüt eder, Kalite Politikamız olarak ilan ederiz.
Kalite Politikaları türkçe Belgesi Kalite Politikaları ingilizce Belgesi