Sıvı fermantasyon tipi Biyogaz Tesislerindeki güncel yaklaşım hammaddeyi çürütücüye  beslemeden önce ön şartlandırma yönündedir.

  • Hammadde fiziksel yapısına bağlı olarak parçalanarak küçültülür,
  • İnorganik katı atıklarından ayrıştırılır,
  • Sıvı faz ile katı faz oransal olarak birleştirilir. % Katı içeriği ayarlanır.
  • Önceden bir araya getirilmiş Katı ve Sıvı faz hammadde homojen olarak karıştırılır, viskozitesi düşürülür.
  • ve çürütücülere

Ürünler

Katı Madde Besleme Sistemleri

Katı Besleme Ünitesi PUSH FLOOR CPF MODEL

Katı Madde Besleme Sistemleri

CPF Push Floor

Katı Madde Besleme Sistemleri

Bunker