çürütücü besleme pompası

Çürütücü Besleme Pompası

Marka : Vogelsang / Almanya

Biyogaz tesislerinden büyükbaş hayvan gübresi, kan, peyniraltı suyu ve benzeri, sıvı katı karışık formdaki tüm organik atıkların çürütücü reaktörlere (Digester) beslenmesinde en uygun çözüm loblu pompalardır.
Vogelsang Lob pompalar, Digester Sirkülasyon Pompası, Dekantör ve Separatör Besleme Pompası, Süzüntü Suyu Transfer Pompası, Gübre Tankeri Dolum ve Boşaltım Pompası olarak bir çok noktada hizmet verirler. Çürütücü Tankların Bakım ve Temizliğinde treyler üzerinde mobil olarak kullanılırlar.
Vogelsang firmasının Biyogaz sektörünündeki deneyimleri rehberliğinde pompalar biokütlenin içeriğine, fiziksel ve kimyasal özelliğine bağlı olarak döküm çelik, çelik üzeri tungsten kaplamalı veya paslanmaz çelik malzemeden uygulama noktasına özel imal edilir.
Pompa lobları , NBR, EPDM, PUR, VITON ve benzeri 12 farklı malzemeden seçilebilir.

Hat Üstü Parçalayıcı Üniteler

Marka : Vogelsang / Almanya

Hat üzeri Parçalayıcı ve taş tutucu üniteler, reaktör biyokütle besleme pompalarının emiş hattında, sıvı gübre besleme ve sirkülasyon hatları üzerinde kullanılırlar. Hat üzeri parçalayıcılar pompayı korur pompaya zarar verebilecek taş, tahta ve metal parçaları gibi yabancı cisimlerin pompaya zarar vermesini engeller. Özgül ağırlığı sudan yüksel cisimleri taştutucu haznesinde toplarken, üstüpü, balya ipleri, halat , sap , bitki gövdesi, dal, kök ,yaprak ve bunun gibi yüzen her türlü organik materyali parçalar ve elekten geçirir. Özellikle çürütücüye beslenen organik malzemenin ufalanması ve yüzey alanının artması sağlar. Bu da çürüme süresini kısaltarak reaktör verimini önemli ölçüde arttırır. Organik materyalin parçalanması sonucu reaktör karıştırma süreleri kısalır, buna bağlı olarak enerji sarfiyatları düşer.

Hat Üstü Parçalayıcı Üniteler_85454584

Vogelsang firmasının Biyogaz tesislerine özel olarak geliştirdiği Parçalayıcı ünitelerinde, otomatik temizleme ve boşaltma sistemi (DRS sistemi) bulunur. DRS sistemi hattın çalışmasını durdurmaksızın taştutucu üniteyi temizler. Operatöre ihtiyaç duymaz.

Çürütücü-Karıştırıcısı

Çürütücü Karıştırıcısı (Digester Karıştırıcısı)

Marka : Suma / Stallkamp / Almanya

Biogaz tesislerinde, reaktörlere beslenen organik materyal, karıştırıcı vasıtasıyla homojen hale getirilir. Böylece çürütücü içinde yüzeyde katman oluşumu ve çökmeler engellenir. Biokütlenin fermantasyonu hızlandırılmış olur. Kapalı ve açık tanklarda kullanılabilirler. Yuvarlak reaktörler, köşeli reaktörler, sıvı gübre çukurları ve lagünler için havuz yapısına özgü olarak Dalgıç tip karıştırıcılar, Yandan Saplamalı Karıştırıcılar( side entry), Üstten Saplamalı Karıştırıcılar (top entry), Dikey Tüplü Karıştırıcılar(draft tube) gibi farklı tip ve modelleri mevcuttur.

Çürütücü Besleme Sistemleri

Marka : Vogelsang / Almanya

Biogaz tesislerinde, reaktörlere katı ve sıvı organik materyal besleyen sistemler tesisin en kritik ekipmanlarıdır. Digester besleme sistemleri çürütücüye beslenecek olan biokütle özelliklerine ve miktarlarına bağlı olarak seçilir. Çürütücü besleme sistemlerinin seçiminde; organik atıkları olabildiğince inorganiklerden ayrıştırabilen ve kesip, kırıp parçalayarak yüzey alanını arttırabilen ekipmanların seçilmesi önemlidir. Bununla birlikte katı ve sıvı fazları olabildiğince karıştırarak henüz digestere girmeden önce homojenize edebilmesi tesisin verimliliğini önemli ölçüde arttırmaktadır. Vogelsang biyogaz tesislerinin ve beslenen materyallerin özelliğine bağlı olarak bir çok farklı besleme ünitesi geliştirmiştir.

Çürütücü Besleme Sistemleri

BioCut, QuickMix, PreMix, EnergyJet, RedUnit, BioCrack gibi bir çok besleme ekipmanı tüm dünyada binlerce Biogaz tesisinde yıllardır güvenle kullanılmaktadır.

Bıçaklı Vana

Marka : Metaltecnica / İtalya

Biogaz tesislerinde, reaktör besleme hatlarında tercih edilen bıçaklı vana; sap, saman balyası gibi lifli malzeme transfer edilen hatlarda güvenle çalışır. İhtiyaca göre manuel, pnömatik ve elektrik aktüatörlü modelleri mevuttur. Korozyona dayanımlı olması nedeniyle talep gören bir vana tipidir.

Bıçaklı vanalar