Loblu Gübre Pompası
Marka : Vogelsang / Almanya
Model : FX Serisi, R Serisi
Loblu Gübre Pompası, çiftliklerde, gübre çukurlarında biriktirilen katı-sıvı gübrenin boşaltılmasında kullanılmaktadır. Lifli malzeme içeriği yüksek olan, sap saman gibi malzemelerin transferinde tercih edilen pompa tipidir. Kuyruk mili tahriklinin yanında, elektrik motorlu veya hidrolik tahrikli alternatifleri vardır. Uygulamaya bağlı olarak treyler üzeri seyyar ya da sabit şekilde kullanımı mümkündür. 8 mt derinlikten emiş yapabilme özelliğine sahiptir.

Gübre Parçalayıcı Ünite
Marka : Vogelsang / Almanya
Gübre Parçalayıcı Ünite ve taş tutucu, prosese ve ihtiyaca göre loblu gübre pompasının emiş hattında kullanılabilir. Gübre çukuruna gelmesi muhtemel taş, şişe, tahta parçaları gibi yabancı cisimlerin pompa ve separatöre zarar vermesini engellemek adına gübre parçalayıcı kullanmak gereklidir. Parçalayıcı ünite, seyyar ve sabit tip olarak kullanılabilir.

Gübre Parçalayıcı Ünite 5451521

Gübre Karıştırıcısı
Marka : Suma / Stallkamp / Almanya
Özellikle büyük baş hayvan çiftliklerinde, gübre çukurlarında biriktirilen katı-sıvı gübre, gübre karıştırıcısı vasıtasıyla homojen hale getirilir. Böylece bekletilen gübrenin fermantasyonu hızlandırılmış olur ve gübre, toprakların verimliliğini arttırmada kullanılır. Yuvarlak havuzlar, köşeli havuzlar ve lagünler için uygulamaya özgü farklı modeller mevcuttur.

Gübre Separatörü
Marka : Sepcom / İtalya
Katı-Sıvı gübrenin mekanik sıkıştırma yöntemi ile ayrıştırılmasında kullanılan Gübre Separatörleri, genellikle büyükbaş hayvan çiftlikleri tarafından tercih edilmektedir. Amaç, hem gübre depolama kapasitesini arttırmak, hem de gübreyi sıvı ve katı faz olarak ayırarak, her bir fazdan ayrı ekonomik fayda sağlamaktır. Kule üzerinde sabit tip ve römork üzerinde seyyar modelleri mevcuttur.

Bıçaklı vana

Bıçaklı Vana
Marka : Metaltecnica / İtalya
Çiftliklerin gübre transfer hatlarında, gübre tankerlerinde tercih edilen bıçaklı vana; sap, saman balyası gibi lifli malzemelerin transferinde güvenle kullanılmaktadır. Kapanma sırasında lifleri keserek tam kapanmayı sağlar. İhtiyaca göre manuel, pnömatik ve elektrik aktüatörlü modelleri mevuttur. Korozyona dayanımlı olması nedeniyle talep gören bir vana tipidir. Gübre tankerlerinde, parçalayıcı drenajlarında kullanılmaktadır.