Su arıtma tesislerinde pompa, vana ve hatların korunması amacı ile su ile taşınan katı cisimleri ayrıştırılarak liflerin parçalanması, Patates, pancar gibi organik materyallerin, balıkhane ve mezbaa atıkların kırılıp ufalanması uygulamaları

Atık havuzlarının boşaltımı veya transferi sırasında, akışkan içerisinde bulunan ve akışkan ile aktarılması muhtemel olan, taş, tahta, metal, gibi sert materyallerin yanısıra üstübü, halat, saman gibi lifli yapıdaki maddeleri, talep edilen minimum boyuta parçalamak için kullanılmaktadır. Böylece akışkanın pompa ve hatlarda tıkanıklığa sebep olmadan sorunsuz bir şekilde aktarılması sağlanmış olur.

RotaCut, parçalamanın yanı sıra, taş tutucu görevi gören haznesi ile pompaya veya tesisata zarar verebilecek, hattı tıkayabilecek, parçalanması mümkün olmayan büyük ve sert parçaların da akışkandan ayrılmasını sağlar. Bu parçaları belli süreçlerle temizlenmesi için taş tutucu haznesinde depolar.

parçalama öğütme uygulamalari
parcalayici mobil pompa uniteleri

Dere Islahı Uygulaması

Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak yağışların miktarı ve şiddetinde farklılık göstermekte ve sellerden kaynaklanan taşkın felaketleri meydana gelmektedir. Bu nedenle, dere kirliliğinin önüne geçilmesinin yanı sıra, derelerin geçtiği yerleşim bölgelerini taşkınlardan koruma amacıyla dereler ıslah edilmektedir.

Dere ıslahlarından kullanılan yüksek kapasiteli pompaların korunması amacı ile kullanılan parçalayıcı ünite ile;

Havuz, kanal ve lagünlerin dibinde çoğu zaman rastlanan taş, beton metal gibi ağır parçalar RotaCut içinde tutulur, ayrıştırılır.
Akışkan içindeki yüzen üstüpü, halat, plastik şişeler, tahta ve dal parçaları gibi materyaller RotaCut ile parçalanır, öğütülür.
Pompanın emiş hattına yerleştirilen RotaCut pompa ve aksamını korur ömrünü uzatır. RotaCut sayesinde pompa sahada yarı yolda kalmaz.