Besi çiftliklerinde sıvı gübrenin, Biyogaz tesislerinde ise fermente biyokütlenin, katı ve sıvı fazlara ayrıştırılması çok sayıda fayda sağlar. Lagün ve gübre havuzlarına sadece sepere edilmiş sıvı faz girdiğinde, yüzen ve dibe çöken katmanların oluşumu önemli ölçüde azalır.

Ayrıca, ayrılmış olan katı maddenin taşınması kolaylaşırken, alternatif olarak ahırlarda altlık veya turba (torf) ikamesi olarak kullanılması mümkün olur. Ayrılan sepere sıvı faz ise çok daha kolay ve homojen bir şekilde tarlaya dağıtılabilirken, fermenterdeki viskozitenin düşürülmesi amaçlı da kullanılır.

Buna göre seperatör ünitelerin susuzlaştırma verimi yüksek, işletme ve bakım maliyeti düşük olmalıdır. Kurduğumuz seperetör sistemleri hammaddeye bağlı olarak %40’a varan katılıkta maksimum 50 m3/h kapasite sağlarlar.

Atıksu arıtma tesislerinde çamur yoğunlaştırma ve çamur susuzlaştırma uygulamaları. Sabit ve mobil santrfüj dekantör üniteleri, gübre separatörlerinin kurulumu devreye alınması…