Loblu pompa Elastomer kaplı dönel pompalar 1960′lı yılların sonunda ilk defa Almanya’da Vogelsang GmbH tarafından kurulmuş ve dizayn edilmiştir.

Silindirik bir yuva arasında dönen iki adet loba sahip bir çeşit (pozitif deplasmanlı) hacimsel pompadır. Lobların iki, üç, dört ve ya 6 adet kanadı bulunur

Geçen yıllar içinde, teknolojik ilerlemeler ışığında sürekli geliştirilerek bugünkü halini alan

Loblu pompalar,

sanayi tipi pompa teknolojisine yeni standartlar getirerek  sektördeki yerini almıştır

Loblu pompa sektöründe Vogelsang markası; ileri teknoloji, sağlamlık, verimlilik ve pratik bakım kavramları ile beraber anılmaktadır. tüm taklit edilme çabalarına karşın  Vogelsang; yaptığı bilimsel araştırmalar ve yenilikçi girişimler ile pazardaki liderliğini sağlamlaştırmıştır.