Loblu Pompa; birbirine ters yönde dönen 2 ayrı şaftın üzerine sabitlenmiş ve iç içe geçmiş 2 rotor’dan oluşur. Bu rotorlara lob ismi verilmekte. Loblar helisel ya da paralel geometride 2,3,4 yada 6 kanatlı olabilirler.
Her şaft üzeinde bir lob, bir salmastra, bir zamanlama dişlisi ve yataklamayı verici en az 2 adet rulman bulunmaktadır. şarflardan bir tanesi motor yönünden direk tahrik edilirken, kuvvet bir öteki şafta zamanlama dişlileri ile aktarılır. Loblar biribirine sıvı sızdırmazlığı sağlayacak ölçüde temas halindedir.

İç içe girintili yapıdaki lobların dönüş hareketi, gittikçe genişleyen bir boşluk yaratır. Bu boşluk pompanın emiş tarafında vakum oluşmasını sağlar. Bu sayede akışkan ve içindeki parçacıklar, pompanın emiş hattına doğru hareketlenir, pompanın içine dolar. Loblar akışkanı alt ve üst gövde cidarları boyunca taşıyarak pompanın çıkış hattına aktarır. Bu noktada tekrar iç içe geçen loblar pozitif basınç yaratarak akışkanı çıkış hattı boyunca öteler ve aktarır.